Reglement

Reglement

Wij zijn een VZW met statuten er is een algemeen reglement:


 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen voor, tijdens en na de fietstochten.


 • Het lidgeld voor 1 jaar bedraagt 90euro.

  Dit bedrag bevat het lidmaatschap van de club en een verzekering (ter waarde van 40,- € bij VWB) voor groeps- en individuele trainingen. Dit is een gezinsverzekering, volgende gezinsleden betalen dus slechts 50euro lidgeld.

  Lidgeld vwb = 40€ voor het hele gezin + lidgeld club 50€ p/p – samen 90€

  Fietsers die meerijden met een eigen verzekering betalen 50euro. Zij dienen wel een verzekeringsbewijs te bezorgen aan info@picobellos.be

  Het lidgeld dient jaarlijks betaald te worden vóór 29 december.


 • Het dragen van een clubtruitje is verplicht tijdens alle officiële zondag- en woensdagritten alsook tijdens de fietsuitstappen die we als club doen.


 • Bij uitstappen van de club is ieder lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Schade aan de fiets kan niet op de club verhaald worden.


 • Kandidaat leden zonder clubtruitje worden vriendelijk gevraagd achter aan de groep aan te sluiten.


 • Door lid te worden geef je VZW Picobello's de toestemming om je verstrekte persoonlijke gegevens te gebruiken. Leden behouden steeds het recht op inzage, wijziging en verwijdering van hun persoonlijke gegevens.Rek nr club = be92 0688 9262 2723 vzw Picobello’s Wambeek